ผังโครงการและผังห้อง
และ Master & Floor Plan

รูปแบบอาคาร

อาคาร A
อาคาร B1
อาคาร B2
อาคาร C
จำนวนห้องชุด
ลิฟท์
ปิดโครงการ
พิเศษห้องหลุดดาวน์
สร้างเสร็จ พร้อมเข้าอยู่
สร้างเสร็จ พร้อมเข้าอยู่
293 ยูนิต
1 ลิฟท์โดยสาร ต่ออาคาร
Prompt Blog