รถยกโฟร์คลิฟท์ (นำเข้า)

USED FORKLIFT (IMPORTED)

Mast
Mission
Year
Option
Hour Meter
2.5 m.
Auto
-
-
29,932.90
 
 
Mast
Mission
Year
Option
Hour Meter
2.5 m.
Auto
2000
-
20,088.50
 
 
Mast
Mission
Year
Option
Hour Meter
3 m.
MT
1998
-
20,689
 
 
Mast
Mission
Year
Option
Hour Meter
7 m.
Auto
2001
-
28,736
 
 
Mast
Mission
Year
Option
Hour Meter
3 m.
Auto
1990
-
3,309.80